Vesti

Blog

O nama


Centar za razvoj ideja je društvena, neprofitna, nevladina organizacija osnovana 2014. godine u Beogradu. Centar je formiran od strane nekolicine istomišljenika i društveno aktivnih pojedinaca koji su prethodnih godina i sami bili suočeni sa nizom izazova sa kojima se susreću mladi ljudi u našoj zemlji.Sa željom da pomognemo novim generacijama da se povežu i aktivno uključe u rešavanje konkretnih problema u svom okruženju osnovali smo Centar za razvoj ideja. Fokus nam je da kod mladih podstaknemo nastanak kreativnih ideja i da im pomognemo da se one razviju i realizuju. Glavni cilj jeste da se unapredi položaj mladih u društvu, podigne nivo svesti o aktuelnim problemima i realizuju različiti programi za edukaciju mladih.Verujemo da je energija koju poseduju mladi ljudi najveći potencijal svakog društva i da samo pravilno usmerena može dovesti do značajnih promena i napretka u svim sferama društva.