Fabrika mladih preduzetnika bavi se promocijom  preduzetništva, edukacijom i praktičnom obukom koja omogućava učesnicima da pripremljeni uđu u proces pokretanja sopstvenog posla. Pored toga, projekat informiše mlade o prednostima preduzetništva u odnosu na zapošljavanje i motiviše mlade da budu kreativni i uporni u sprovođenju svojih poslovnih ideja. Prvi deo projekta predstavlja ciklus predavanja o osnovnim biznis pojmovima, drugi deo obuka o organskoj proizvodnji, dok je završnica projekta konferencija istog naziva.

Fabrika mladih preduzetnika (2016)

Projekat predstavlja nastavak ciklusa započetog 2015. Godine, sa povećanim brojem učesnika i raznovrsnošću edukativnih programa. Svrha projekta jeste da veliki procenat učesnika zaista pokrene sopstveni posao i da zahvaljujući stečenom znanju i kontaktima lakše ostvare rezultate.

Prvi deo projekta predstavljala je obuka o organskoj proizvodnji povrća realizovana u saradnji sa Poljoprivrednom školom PKB, koja se sastojala iz teorijskog i praktičnog dela, nakon kojih su učesnici osposobljeni da samostalno pokrenu posao u ovoj oblasti.

Drugi deo projekta pod nazivom “Pomoć na putu preduzetništva” sastojao se iz ciklusa predavanja u trajanju od jednog meseca, čiji je cilj bio da se mladima približi pojam samostalnog biznisa u Srbiji, kao i da se edukuju i da im se otklone nedoumice po pitanju preduzetništva. Održana su četiri predavanja povodom tema: Uvod u preduzetništvo, Pravni aspekti pokretanja posla, Biznis model “Canvas” i Načini finansiranja. 

Završnicu projekta činila je Konferencija Fabrika mladih preduzetnika održana u decembru u hotelu “Crowne Plaza”. Kroz tri panela, diskutovano je o aktuelnim temama: žene u preduzetništvu, coworking prostori i organska proizvodnja u Srbiji.

Od jeseni nas očekuje nastavak ciklusa.

Fabrika mladih preduzetnika (2015)

“Fabrika mladih preduzetnika 2015” bila je namenjena mladima od 15 do 30 godina koji žele da pokrenu sopstveni posao. Osnovni cilj jeste promocija preduzetništva. U sklopu projekta, ostvarene su dve odvojene obuke – opšte preduzetništvo i preduzetništvo u organskoj proizvodnji povrća. Prvi deo realizovan je u saradnji sa švedskom kompanijom “Itzinya” čiji su predavači održali interaktivnu obuku za pokretanje posla u trajanju od mesec dana. Učesnici su imali priliku više da se informišu o pojmovima kao što su biznis plan, biznis model “Canvas”, marketing, kao i da razrade svoje ideje.

U drugom delu projekta, održana je obuka iz oblasti organskog uzgajanja povrća u saradnji sa Poljoprivrednom školom PKB. Obuka se sastojala iz teorijskog dela, gde su mladi mogli da nauče šta je zapravo preduzetništvo i kako pokrenuti posao u poljoprivredi, i praktičnog dela, gde su na konkretnim primerima učili o pravilima organskog uzgajanja povrća i učestvovali od sadnje do ubiranja plodova.

Treći deo projekta, predstavlja konferencija “Fabrika mladih preduzetnika”, koja je održana u decembru 2015. godine, u prostorijama Ustanove kulture Palilula.  Cilj konferencije bio je  da pokrene mlade sa ciljem da razmotre preduzetništvo kao karijerni izbor kroz promovisanje primera dobre prakse. Učesnicima su predstavljeni mladi i uspešni preduzetnici: Darko Mandić I Jovana Lea Simić ( Little blue pot), Nikola Vučićević (Photo boot), Ilija Dragišić ( Udruženje mladih privrednika Srbije), Stanislava Novoselac (Organic net), kao i mladi organski proizvođači Mirko Vlček I Ana Dolovac.  Učestvovalo je oko 100 mladih koji su u toku ovog jednodnevnog događaja imali priliku da čuju više iskustvima predavača, kao i da sa njima porazgovaraju i na taj način budu ohrabreni da se upuste u preduzetničke vode.

Celokupan projekat organizovan je uz podršku Ministarstva omladine i sporta i u saradnji sa Poljoprivrednom školom PKB i njihovim Centrom za razvoj karijerem kao i kompanijom “Itzinya”. Kao rezultat projekta, pokrenut je i sajt posvećen organskoj proizvodnji povrća, gde poljoprivredni proizvođači mogu pronaći sve potrebne i korisne informacije za svoje poslovanje.