PREDUZETNIŠTVO

Ilija Savić
Ilija Savić
Marko Zirojević
Marko Zirojević
Tanja Ivković
Tanja Ivković

EKOLOGIJA

Anita Vuksanović
Anita Vuksanović
Mina Antušević
Mina Antušević
Tanja Basta
Tanja Basta
Tijana Ležaić
Tijana Ležaić
Zlata Govedarica
Zlata Govedarica
Aleksandar Jovanović
Aleksandar Jovanović

KULTURA

Anastasija Čupić
Anastasija Čupić
Mirjana Ivković
Mirjana Ivković
Bojana Stošić
Bojana Stošić
Miljana Milojković
Miljana Milojković
Vladimir Zaharijević
Vladimir Zaharijević

MARKETING

Katarina Kragović
Katarina Kragović
Katarina Serafin
Katarina Serafin
Sara Milunović
Sara Milunović
Stefan Rančić
Stefan Rančić
Marija Nonković
Marija Nonković
Aleksandra Hadžić
Aleksandra Hadžić