Centar za razvoj ideja u sadradnji uz finsnsijsku podršku Ministarstva omladine i sporta realizuje projekat pod nazivom „Fabrika mladih preduzetnika“.

Osnovni cilj projekta je osposobljavanje, podsticanje i informisanje mladih o mogućnostima za pokretanje sopstvenog posla.
Projekat se sastoji iz dva dela:

Prvi deo projekta se odnosi na teorijsku i praktičnu obuku iz oblasti organske proizvodnje povrća, kao i preduzetništva u poljoprivredi. Mladi će imati mogućnost da se upoznaju i steknu sva potrebna znanja o celokupnom procesu organskog uzgajanja povrća, od sadnje do plasmana finalnog proizvoda na tržište.

  • 15 polaznika obuke biće osposobljeno za pokretanje sopstvenog posla u oblasti organskog uzgajanja povrća.

Ovaj deo projekta sprovodi se u saradnji sa Poljoprivrednom školom PK „Beograd“ i njihovim Centrom za razvoj karijere i poslovnu etiku,  gde će se ove obuke i održavati i uz stručnu mentorsku podršku profesora ove škole.

Kako bi se znanje stečeno kroz ovu obuku stavilo na raspolaganje većem broju mladih izrađen je web sajt fabrika.razvojideja.org.rs, na kome će biti dostupne sve potrebne informacije za pokretanje posla u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje. Planirano je da web sajt bude interaktivnog tipa, gde će mladi, ali i svi drugi zainteresovani moći da razmenjuju ideje i iskustva.

Drugi deo projekta odnosi se na obuku iz oblasti preduzetništva i pokretanja sopstvenog posla. Obuku će sprovoditi globalna preduzetnička kompanija „Itzinya“ koja ima sedište u Švedskoj. Mladi će na inovativan i kreativan način, kroz interaktivan kurs steći sva potrebna znanja i motivaciju da pokrenu sopstveni posao.

  • 15 polaznika obuke biće osposobljeno za pokretanje sopstvenog posla kroz usvajanje osnovnih principa preduzetništva.

Projekat se realizuje u periodu od maja do decembra 2015. godine.

Detaljne informacije o obukama, terminima i načinu prijave biće objavljene u narednom periodu na web sajtu udruženja.