Katarina Kragović – diplomirani novinar, hrani se debatama i kulturom, smatra mopsa svojom duhovnom životinjom

Sve češća pojava u modernom biznisu je ta da granica između ove dve oblasti postaje zamagljena, odnosno da se stavljaju u isti koš i  da se menadžeri predstavljaju kao lideri

Često se pojmovi „liderstvo“ i „menadžment“ doživljavaju kao sinonimi, iako im je fokus na različitim aktivnostima. Liderstvo mnogo više uključuje ljude i motivacioni aspekat, dok je menadžment više organizaciono nastrojen i fokusiran na zadatak. Iako se ove dve uloge prožimaju i oslanjaju jedna na drugu, treba imati u vidu zašto se razlikuju.

Lider je taj koji pronalazi prilike i zna kako da ih koristi. On/ona mora da veruje u viziju i potrudi se da promene idu u korist organizacije ili kompanije. Ne druži sa papirima već radi sa ljudima,  inspiriše ih i stimuliše. Zrači pozitivnim emocijama i motiviše ljude na akciju – “Kad lider završi posao, ljudi kažu: Sami smo to uradili”, kaže Lao Ce,  drevni kineski filozof. Liderstvo je povezano sa razmišljanjem o budućnosti, podsticanjem ljudi da veruju u viziju. Ono nije u toliko u vezi sa osobinama, koliko sa ponašanjem. Zapravo, lider je onaj strateg koji je u stanju da utiče na odluke i stavove drugih.

Menadžment je povezan sa odlukama i kontrolom, što znači da se menadžeri uglavnom angažuju u radu na sistemima, procesima i zadacima koji treba da ispunjavaju organizacione ciljeve. Drugim rečima, menadžment pomaže organizaciji da ispuni svoje ciljeve i zadatke, uz pomoć drugih ljudi i oslanjanje na osećaj solidarnosti. Svi smo se barem jedno zapitali kako individualci mogu da utiču na to da kompleksne organizacije efikasno funkcionišu. Odgovor se krije u efektnom rukovođenju. Menadžment se fokusira na planiranje, budžet, strukturu procesa, učinak, kao i rešavanje problema.  U organizacijama bilo koje veličine i kompleksnosti, previše često se potcenjuje težina ovog zadatka.

Sve češća pojava u modernom biznisu je ta da granica između ove dve oblasti postaje zamagljena, odnosno da se stavljaju u isti koš i  da se menadžeri predstavljaju kao lideri.  Treba imati u vidu da je lider taj koji prodaje ideju, dok menadžer gleda kako da ga ta ideja što manje košta. Menadžeri se trude da imaju u vidu svaki korak u razvoju procesa, dok lider podstiče, ali I inspiriše poverenje I solidarnost. Menadžeri rade na funkcionalnosti, dok lideri rade na cilju. Menadžeri upravljaju radnim procesom, a lideri se fokusiraju na ljude. Menadžment predstavlja skup povezanih aktivnosi,  dok kod liderstva jedna osoba dominira.

Na osnovu mojih ličnih karakteristika, rekla bih da mogu da budem kompetentan menadžer, ali da moram mnogo da radim na sebi kako bih bila makar solidan lider. Da li neko može da bude lider na visini zadatka, a nedorastao menadžer? I obrnuto? Ili da istovremeno bude podjednako kvalitetan i lider i menadžer?

Biznismen Donald Dikson jednom je izjavio da je liderstvo sposobnost da se utiče na stavove i ponašanja drugih, dok je menadžment formalni proces odlučivanja.  Tu uviđamo suštinsku razliku, a to je način na koji menadžeri i lideri motivišu svoje zaposlene ili članove. Neki još uvek tvrde da menadžment mora biti zamenjen liderstvom, a zapravo ove dve uloge moraju da se dopunjuju.

K.K.

Reference:

ictcasopis.ict.edu.rs

www.futurelearn.com

atria.rs

rpkns.com