U okviru projekta Fabrika mladih preduzetnika koji Centar za razvoj ideja realizuje uz podršku Ministarstva omladine i sporta tokom oktobra meseca održane su četiri celodnevne edukativne radionice sa temom pokretanja sopstvenog posla.

Partner u realizaciji pomenutih radionica bila je globalna socijalno preduzetnička kompanija Itzinya sa sedištem u Švedskoj. Predstavnici kompanije su kroz zanimljive edukativne sadržaje polaznicima preneli znanja i veštine neophodne za pokretanje sopstvenog posla. Pored toga, polaznici obuke imali su mogućnost da kroz razgovor sa domaćim i stranim predavačima, iskusnim u pokretanju sopstvenog posla steknu uvid u iskušenja koja ih očekuju u njihovim preduzetničkim poduzhvatima.

Polaznici obuke pokazali su veliko interesovanje i spremnost da uče. Uspostvaili su odličan kontakt, te je sasvim očekivano da kao rezultat ove obuke nastanu i brojna poslovna partnerstva. Centar za razvoj ideja nastaviće da radi na promociji preduzetništva i motivisanju mladih da pokrenu sopstveni posao.

Na samom kraju učesnicima su dodeljeni sertifikati, kao potvrda da su uspešno završili obuku iz oblasti preduzetništva.