Ciklus predavanja Ekologija za početnike” održan je za đake nižih razreda osnovne škole „Vasa Pelagić“ u Kotežu u toku maja i početkom juna, u saradnji sa udruženjem građana „Sredina“. Cilj predavanja bio je da se testira koliko su učenici upoznati sa osnovnim pojmovima ekologije.  Sa preko 600 učenika prošli smo ovu značajnu temu.

Kroz bajku „Božić 2077. godine“, učesnicima su predstavljene klimatske promene,  zagađenje vazduha i elementarne nepogode, dok im je kroz razgovor o svakodnevnim životnim situacijama skrenuta  pažnja da je bitno da vode računa o svojoj okolini.

Učenicima je predstavljen „život“ jedne plastične kese, od trenutka njenog nastanka do bacanja u đubre, kako bi se skrenula pažnja na to da je plastika opasna po životnu sredinu. Takodje, imali su priliku da saznaju šta može da se reciklira i ponovo upotrebi.  Časovi su upotpunjeni sa edukativnim videima sa naše strane, kao i sa puno pitanja i maštovitih rešenja od strane samih učesnika.

Ciklusom predavanja „Ekologija za početnike“ uspeli smo da vidimo kako učesnici nižih razreda osnovne škole razmišljaju i koliko su upoznati sa pojmovima kao što su reciklaža, biodiverzitet, klikmatske promene, zagađenje vazduha ili zagađenje voda. Usled pozitivnih rezultata, plan je da se od naredne školske godine nastavi saradnja, i održavaju različita edukativna predavanja i višim razredima.