Fabrika mladih preduzetnika bavi se promocijom  preduzetništva, edukacijom i praktičnom obukom koja omogućava učesnicima da pripremljeni uđu u proces pokretanja sopstvenog posla. Pored toga, projekat informiše mlade o prednostima preduzetništva u odnosu na zapošljavanje i motiviše mlade da budu kreativni i uporni u sprovođenju svojih poslovnih ideja. Prvi deo projekta predstavlja ciklus predavanja o osnovnim biznis pojmovima, drugi deo obuka o organskoj proizvodnji, dok je završnica projekta konferencija istog naziva.Fabrika mladih preduzetnika (2017) predstavlja nastavak ciklusa započetog 2015. godine, sa povećanim brojem učesnika i raznovrsnošću edukativnih programa. Svrha projekta jeste da veliki procenat učesnika zaista pokrene sopstveni posao i da zahvaljujući stečenom znanju i kontaktima lakše ostvare rezultate. Sastoji se iz tri dela: ciklusa obuka „Organsko nadmetanje“, ciklusa predavanja „Pomoć na putu preduzetništva“ i konferencije „Fabrika mladih preduzetnika“.

Organsko nadmetanje – dve poljoprivredne škole prošle su kroz praktičnu i teorijsku obuku pokretanja sopstvenog biznisa u oblasti organske proizvodnje. Učesnici ovog projekta su poljoprivredna škola „PKB” iz Krnjače i srednja škola “Barajevo” i one su podeljene u šest timova i svaki od njih dobio je imaginarno gazdinstvo i proizvod koji treba da razviju kako bude tekla obuka. Ceo proces trajao je dva meseca i sastojao se od predavanja na kojima se obrađuju kritični koraci iz samog preduzetništva i organske proizvodnje koji su neophodni za pokretanje biznisa. Nakon svakog predavanja, polaznici su imali zadatak da to znanje primene na svoj proizvod. Na kraju, organizovao se takmičarski dan u toku kojeg su učenici imali  sledeće aktivnosti: prezentacija proizvoda i gazdinstva, kviz znanja i studija slučaja.

Pomoć na putu preduzetništva – ciklus predavanja čiji je cilj bio da se mladima približi pojam samostalnog biznisa u Srbiji, kao i da se edukuju i da im se otklone nedoumice po pitanju preduzetništva. Organizovana su predavanja na sledeće teme: „Priprema zemljišta i sertifikacija“, „Načini finansiranja biznisa“, „Zdravstveni aspekti organske proizvodnje“, „Internet prodaja – upotreba društvenih mreža“ i „Internet prodaja – upotreba specijalizovanih portala“.

Konferencija – Prvi blok predavanja “Ukusne preduzetničke priče” bio je posvećen preduzetnicima koji su se oprobali u oblasti gastronomije. Nakon toga, usledio je panel čiji je cilj bio da predstavi različite pristupe u finansiranju biznisa. Drugi blok predavanja bio je rezervisan za preduzetnike koji su odlučili da starim zanatima daju novi, moderni sjaj. Poslednji blok “Zelene biznis ideje” bio je posvećen uspešnim poslovnim idejama koje se baziraju na ekološkim i održivim rešenjima.

Fabrika mladih preduzetnika (2016)

Projekat predstavlja nastavak ciklusa započetog 2015. Godine, sa povećanim brojem učesnika i raznovrsnošću edukativnih programa. Svrha projekta jeste da veliki procenat učesnika zaista pokrene sopstveni posao i da zahvaljujući stečenom znanju i kontaktima lakše ostvare rezultate.

Prvi deo projekta predstavljala je obuka o organskoj proizvodnji povrća realizovana u saradnji sa Poljoprivrednom školom PKB, koja se sastojala iz teorijskog i praktičnog dela, nakon kojih su učesnici osposobljeni da samostalno pokrenu posao u ovoj oblasti.

Drugi deo projekta pod nazivom “Pomoć na putu preduzetništva” sastojao se iz ciklusa predavanja u trajanju od jednog meseca, čiji je cilj bio da se mladima približi pojam samostalnog biznisa u Srbiji, kao i da se edukuju i da im se otklone nedoumice po pitanju preduzetništva. Održana su četiri predavanja povodom tema: Uvod u preduzetništvo, Pravni aspekti pokretanja posla, Biznis model “Canvas” i Načini finansiranja. 

Završnicu projekta činila je Konferencija Fabrika mladih preduzetnika održana u decembru u hotelu “Crowne Plaza”. Kroz tri panela, diskutovano je o aktuelnim temama: žene u preduzetništvu, coworking prostori i organska proizvodnja u Srbiji.

Od jeseni nas očekuje nastavak ciklusa.

Fabrika mladih preduzetnika (2015)

“Fabrika mladih preduzetnika 2015” bila je namenjena mladima od 15 do 30 godina koji žele da pokrenu sopstveni posao. Osnovni cilj jeste promocija preduzetništva. U sklopu projekta, ostvarene su dve odvojene obuke – opšte preduzetništvo i preduzetništvo u organskoj proizvodnji povrća. Prvi deo realizovan je u saradnji sa švedskom kompanijom “Itzinya” čiji su predavači održali interaktivnu obuku za pokretanje posla u trajanju od mesec dana. Učesnici su imali priliku više da se informišu o pojmovima kao što su biznis plan, biznis model “Canvas”, marketing, kao i da razrade svoje ideje.

U drugom delu projekta, održana je obuka iz oblasti organskog uzgajanja povrća u saradnji sa Poljoprivrednom školom PKB. Obuka se sastojala iz teorijskog dela, gde su mladi mogli da nauče šta je zapravo preduzetništvo i kako pokrenuti posao u poljoprivredi, i praktičnog dela, gde su na konkretnim primerima učili o pravilima organskog uzgajanja povrća i učestvovali od sadnje do ubiranja plodova.

Treći deo projekta, predstavlja konferencija “Fabrika mladih preduzetnika”, koja je održana u decembru 2015. godine, u prostorijama Ustanove kulture Palilula.  Cilj konferencije bio je  da pokrene mlade sa ciljem da razmotre preduzetništvo kao karijerni izbor kroz promovisanje primera dobre prakse. Učesnicima su predstavljeni mladi i uspešni preduzetnici: Darko Mandić I Jovana Lea Simić ( Little blue pot), Nikola Vučićević (Photo boot), Ilija Dragišić ( Udruženje mladih privrednika Srbije), Stanislava Novoselac (Organic net), kao i mladi organski proizvođači Mirko Vlček I Ana Dolovac.  Učestvovalo je oko 100 mladih koji su u toku ovog jednodnevnog događaja imali priliku da čuju više iskustvima predavača, kao i da sa njima porazgovaraju i na taj način budu ohrabreni da se upuste u preduzetničke vode.

Celokupan projekat organizovan je uz podršku Ministarstva omladine i sporta i u saradnji sa Poljoprivrednom školom PKB i njihovim Centrom za razvoj karijerem kao i kompanijom “Itzinya”. Kao rezultat projekta, pokrenut je i sajt posvećen organskoj proizvodnji povrća, gde poljoprivredni proizvođači mogu pronaći sve potrebne i korisne informacije za svoje poslovanje.