Centar za razvoj ideja u potrazi je za novim članovima marketing tima.

Potrebni su nam mladi koji žele da budu deo kreativnog i snalažljivog tima, kao i da učestvuju u promociji rada naše organizacije. Naši članovi imaju priliku da usavrše svoje veštine i istražuju nova znanja, steknu nova iskustva i na taj način izađu iz zone komfora kroz interne radionice, različite seminare, vršnjačku edukaciju, kao i da uče od iskusnijih članova tima.

Marketing tim zadužen je za redovno održavanje sajta udruženja, odnosno ažuriranjem njegovog izgleda i sadržaja, za aktivno prisustvo na društvenim mrežama, komunikaciju sa medijima, pripremu članova drugih timova za javni nastup i aktivno učestvovanje u radu ostalih timova, kako bi se na adekvatan način prenela slika o organizaciji i njenim aktivnostima.

Centar za razvoj ideja je nevladina organizacija čiji je fokus podsticanje razvoja kreativnih ideja kod mladih, dok su glavni ciljevi unapređivanje njihovog položaja u društvu, ukazivanje na aktuelne probleme i realizaciju različitih programa za njihovu edukaciju, pre svega u oblastima preduzetništva, kulture i ekologije.

Svi zainteresovani mogu da se prijave tako što će popuniti FORMULAR i poslati svoj CV na mail centar@razvojideja.org.rs.

Rok za prijavu je 01.oktobar do 22:00h, nakon ćega će svi kandidati biti pozvani na razgovor.

Očekujemo vaše prijave!