Cilj projekta bio je da omogući studentima završnih godina i diplomcima da kroz tromesečnu stručnu praksu u odabranom odeljenju steknu iskustvo i znanje koje će im biti od koristi u daljoj profesionalnoj karijeri, kao i da svojim savetima i predlozima utiču na poboljšanje procesa rada. U jednom ciklusu, 15 učesnika  imalo je priliku da se upozna sa radom lokalnih institucija, odnosno sa radom različitih sektora kao što su Kancelarija za mlade, Odnosi sa javnošću, Skupštinski poslovi, Finansijsko odeljenje, Kulturni centar Čukarica i drugi. Po završetku stručne prakse, dodeljivani su sertifikati kao potvrda da je praksa bila uspešna, kao i pisma preporuke od mentora. Realizovano je ukupno pet ciklusa stručnih praksi u saradnji sa beogradskom opštinom Čukarica i Kancelarijom za mlade opštine Čukarica od oktobra 2014 godine do marta 2016.godine.