Centar za razvoj ideja uz finsnsijsku podršku Ministarstva omladine i sporta realizuje projekat pod nazivom „Fabrika mladih preduzetnika“.

Osnovni cilj projekta je osposobljavanje, podsticanje i informisanje mladih o mogućnostima za pokretanje sopstvenog posla. U okviru projekta biće organizovana obuka iz oblasti preduzetništva u saradnji sa globalnom preduzetničkom kompanijom Itzinya.

Obuka je namenjena mladima (15 – 30 godina) i biće organizovana za 15 polaznika, u Beogradu, svake subote tokom oktobra meseca.  Predavanja će biti sastavljena od tri bloka od po sat i po vremena i kratkih pauza. Program obuke je sledeći:

Predavanje 1  (10. oktobar)
Uvod u preduzetništvo + Lična produktivnost
Karakteristike i želje preduzetnika
ZA I PROTIV preduzetništva
Ja sam najvažniji resurs za moju kompaniju
Kako da naučim da budem produktivan
Kako da reagujem na važne, a ne na hitne stvari
Postavljanje i ispunjavanje ciljeva

Predavanje 2  (17. oktobar)
Prepoznavanje novih mogućnosti za biznis + Kako započeti  proizvodnju
Zajednički putevi preduzetnika
Novi biznis poduhvati
Pronalaženje prilika i uočavanje trendova
Biznis ideja – “Brainstorming”
Strategija za pronalaženje novih biznis ideja
Kako treba da razmišljam da bih razvio proizvod?

Predavanje 3  (24. oktobar)
Pronalaženje i razumevanje mojih klijenata
Koja je moja ciljna grupa klijenata i koliko je velika?
Šta je mojim klijentima potrebno i šta zaista žele?
Razlika između marketinga i prodaje
Koju vrednost pružam tržištu i kako se moj proizvod uklapa u tržište

Predavanje 4  (31. oktobar)
“Skroman” Startap + Biznis model Kanvas
“Skromno” je efektivno i nije skupo!
Kako da ispunim svoje ciljeve kroz “skroman” process
Ideja Minimum Održivog Proizvoda (MOP)
Ponavljanje, Obrtanje i Merenje
Radi se o generisanju biznis modela, a ne pisanju biznis plana

NAPOMENA: Obuka je potpuno besplatna!

Zainteresovani se mogu prijaviti na sledećem linku: http://goo.gl/forms/PWD52KG0YT

Sve dodatne informacije možete pronaći na:
Web sajt – razvojideja.org.rs
Facebook stranica – centar.za.razvoj.ideja
E-mail: centar@razvojideja.org.rs