Centar za razvoj ideja objavljuje poziv za prijem novih članova u udruženje. Tražimo osobe koje su zainteresovane da budu deo mladog i kreativnog tima i da kroz aktivnosti udruženja učestvuju u realizaciji projekata čija su ciljna grupa mladi, kao i da budu inicijator istih. Članovi će imati priliku da usavrše svoje sposobnosti i usvoje nova znanja i veštine, da rade u timovima, učestvuju u pisanju i realizaciji projekata i steknu dragocena iskustva u oblastima za koje se opredele. Više o dosadašnjim aktivnostima Centra možete pronaći na našem sajtu – www.razvojideja.org.rs i Facebook stranici – /www.facebook.com/centar.za.razvoj.ideja

Svi zainteresovani srednjoškolci i studenti, mogu da se prijave tako što će popuniti prijavni formular i poslati svoj CV na mail adresu udruženja centar@razvojideja.org.rs. Rok za prijavu je 31. avgust u 20 časova.

Timovi za koje se možete prijaviti su:
1. Tim za preduzetništvo – Aktivnosi u okviru ovog tima obuhvataju promociju omladinskog preduzetništva i podrazumevaju angažovanje na trenutnim projektima iz ove oblasti, organizovanje predavanja, konferencija i edukativnih radionica.
2. Tim za kulturu – Zadatak tima je podsticanje i promocija mladih talenata iz različitih oblasti kulture, saradnja sa kulturnim institucijama i organizacijama, promocija kulturnih vrednosti među mladima, organizacija kulturnih događaja i manifestacija. Podstaknimo zajedno stvaralački duh kod mladih i olakšajmo im pristup kulturnim sadržajima.
3. Tim za ekologiju – Ovaj tim je uključen u organizovanje projekata i akcija iz oblasti zaštite životne sredine i reciklaže, edukaciju mladih o mogućnostima korišćenja obnovljivih izvora energije i podsticanje na odgovorno ponašanje prema okruženju. Prijavite se za ovaj tim i upotrebite svoje znanje i kreativnost u svrhu očuvanja naše planete i učinimo je lepšim mestom za sve nas!
4. Marketing tim – Tim je zadužen za redovno održavanje sajta udruženja i nastup na društvenim mrežama, odnose sa javnošću i promociju aktivnosti udruženja i aktivno učestvuje u radu ostalih timova. Ukoliko ste kreatvni, komunikativni, otvoreni i spremni da učite, prijavite se!

Prijavite se!