Završni događaj projekta “Putovanje kroz cirkularno znanje” održaće se 21.novembra u 10h u Kolarčevoj zadužbini. Projekat se sprovodio u tri beogradske osnovne i tri srednje škole, kroz niz interaktivnih predavanja o konceptu cirkularne ekonomije, njenom značaju i primenama, sa fokusom na primere dobre prakse iz razvijenijih zemalja, u organizaciji Centra za razvoj ideja i Udruženja građana “Sredina”. Predstavnici kompanija Delez Srbija, Solagro i DajDaj Pelene podeliće sopstvena iskustva u  sprovođenju cirkularne ekonomije.

Nakon edukativnog dela projekta, u saradnji sa predmetnim nastavnikom, odabrani su takmičarski timovi učenika, koji će da prezentuju sopstveno rešenje u okviru cirkularne ekonomije – kreativnu ideju za reciklažu, ponovnu upotrebu ili smanjenje količine otpada. Stručni žiri, sastavljen od čest članova izabraće pobedničku ekipu. Cilj projekta “Putovanje kroz cirkularno znanje” je edukacija mladih u oblasti cirkularne ekonomije, ali i isticanje značaja ekologije i održivog razvoja.

Centar za razvoj ideja je nevladina organizacija čiji je fokus podsticanje razvoja kreativnih ideja kod mladih, dok su glavni ciljevi unapređivanje njihovog položaja u društvu, ukazivanje na aktuelne probleme i realizaciju različitih programa za njihovu edukaciju, uglavnom u  oblastima preduzetništva, kulture i ekologije.

Udruženje Građana SREDINA je nevladina organizacija koja radi na ekološkoj edukaciji mladih i podizanju svesti građana, kako bi se oni odgovorno ophodili prema životnoj sredini, što je od vitalnog značaja i predstavlja osnovnu kariku u mehanizmu uspostavljanja održivog razvoja i očuvanja prirodnih resursa.