Projekat „Putovanje kroz cirkularno znanje“ bavi se edukacijom mladih u  oblasti cirkularne ekonomije. Projekat je koncipiran tako da se kroz tematske radionice u tri osnovne i tri srednje škole učenici upoznaju sa materijom koja je jedna od najaktuelnijih tema u Evropi. Projekat je organizovan u saradnji sa Udruženjem građana SREDINA. Završni događaj održava se 21.novembra u Kolarčevoj zadužbini. 

Uvođenje cirkularne ekonomije jedan je od osnovnih načina da se poveća prosperitet današnjeg društva, a da se istovremeno smanji zavisnost od prirodnih resursa i energije. Umesto linearnog modela ekonomije koji se još uvek najčešće primenjuje, a koji se zasniva na “uzmi-napravi-konzumiraj i odbaci“ principu, cirkularna ekonomija se bazira na upotrebi i ponovnoj upotrebi prirodnih resursa na najefikasniji mogući način i produžavanju života nekog proizvoda što je to duže moguće. Prelazom na cirkularnu ekonomiju fokus se prebacuje na ponovnu upotrebu, popravljanje, renoviranje i reciklažu postojećih materijala i proizvoda. Na taj način ono što je do sada pretstavljalo “otpad”, postaje novi resurs.

Nakon tri časa na kojima im predstavljamo temu, sledi završni događaj gde će učesnici imati prilku da pokažu svoju krativnost i predstave rešenja nekih od problema sa kojima se susreću u okruženju, a to su : prevencija otpada, ponovna upotreba otpada ili reciklaža.

Udruženje Građana SREDINA je nevladina organizacija koja radi na ekološkoj edukaciji mladih i podizanju svesti građana, kako bi se oni odgovorno ophodili prema životnoj sredini, što je od vitalnog značaja i predstavlja osnovnu kariku u mehanizmu uspostavljanja održivog razvoja i očuvanja prirodnih resursa.

Centar za razvoj ideja je nevladina organizacija čiji je fokus podsticanje razvoja kreativnih ideja kod mladih, dok su glavni ciljevi unapređivanje njihovog položaja u društvu, ukazivanje na aktuelne probleme i realizaciju različitih programa za njihovu edukaciju, uglavnom u  oblastima preduzetništva, kulture i ekologije.