Manifestacija „Spomenici govore“, koja se sastoji iz interaktivne edukativne predstave i koncerta Momčila Aleksandrića, održala se u avgustu 2017.godine na Kalemegdanu, u organizaciji Centra za razvoj ideja i kulturnog društva LADA. Cilj događaja bio je da posetioce upoznamo sa životima velikana iz srpske književnosti kao i drugim ličnostima koje su doprinele razvoju srpske kulturne baštine.

Publici je predstavljeno 13 ličnosti kroz kratke monologe i međusobne interakcije, tako što će se šetati od spomenika do spomenika. Organizovane su dve ture – u 17h i 19h, a između njih bio je koncert gitariste Momčila Aleksandrića na muzičkom paviljonu. Početak predstave bio je kod spomenika Koste Taušanovića, koji se nalazi odmah desno od glavnog ulaza na Kalemegdan.

Centar za razvoj ideja je nevladina organizacija čiji je fokus podsticanje razvoja kreativnih ideja kod mladih, dok su glavni ciljevi unapređivanje njihovog položaja u društvu, ukazivanje na aktuelne probleme i realizaciju različitih programa za njihovu edukaciju, uglavnom u  oblastima preduzetništva, kulture i ekologije.

Udruženje građana „Lutajuće Atraktivno Društvo Artista“ (LADA) ima za cilj da podstakne razvoj kulturno-umetničkih manifestacija na području Republike Srbije. Ideja ove grupe je da se mladi u lokalnim zajednicama društveno anagažuju u svojim sredinama kroz kreativni rad, kao i sticanje uvida u aktuelne umetničke tendencije, kako bi ih podstakli na slične buduće realizacije u svojim mestima.