Anita Vuksanović – buduća preduzetnica i ekonomista, avanturista, entuzijasta, snalažljiva, baca se u vatru u svakoj prilici, a onda tu vatru prilagođava sebi.

Od vas se očekuje da budete glavni pokretač i da verujete u ono što radite.

Postoje različita mišljenja, neki kažu da se preduzetnik rađa, a neki  veruju da se preduzetništvo uči. Po mom mišljenju neophodna je kombinacija obe karakteristike.  Ne može svako da bude preduzetnik, jer to zahteva da imate određene osobine i veštine; inicijativu, vođstvo, odgovornost, spremnost na rizik, konstantno učenje, kreativnost, organizovanost,  odlučnost, komunikativnost i veštinu pregovaranja.

Pre svega, zapitajte se da li ste pokretač ili “šraf”; da li ste lider ili izvršilac postavljenih radnih zadataka. Morate da budete odgovorni i spremni da preuzmete inicijativu i vođstvo, spremni na rizik ali i da budete optimistični.  Naučite da ne krivite okolnosti, već da prihvatite svoje greške i naučite nešto  iz njih. Nije dovoljno da imate dobru ideju, morate da imate plan kako da je sprovedete u delo. Od vas se očekuje da budete glavni pokretač i da verujete u ono što radite.

Kako biste postali preduzetnik treba da posedujete praktične veštine koje možete da primenite u svakoj situaciji. Morate da imate sposobnost da zapazite probleme u svom okruženju i da im pronalazite rešenja. Tu se provlače  kreativnost, prepoznavanje poslovnih prilika, definisanje ciljeva, organizovanost i sposobnost donošenja odluka. Morate da postavite ciljeve koje želite da dostignete i na osnovu tih ciljeva da organizujete radne zadatke.

Preduzetnik ne može da funkcioniše sasvim sam, iako on samostalno radi na razvoju svojih ideja ili pak uz pomoć tima. Ovaj poziv zahteva interpersonalne veštine koje će da olakšaju poslovanje i lične odnose sa ljudima iz okruženja. To znači da morate da znate kako da razgovarate sa okruženjem bilo da je to vaš tim, poslovni partneri ili klijenti. Poštovanje je bitan segment u svakom poslovnom odnosu kao i veština pregovaranja. Morate da verujete u svoj biznis i da se trudite da ga prikažete drugima najbolje što umete. Ključ dobre komunikacije je i sposobnost slušanja. Bilo da je to slušanje saveta ili osluškivanje problema na tržištu koje može biti inicijalna kapisla za razvoj vaše ideje.

Neke od prednosti preduzetništva su da sami birate ideju, odnosno da sami odlučujete čime ćete da se bavite i radite na realizaciji. To znači da samostalno planirate dnevne, ali i sveukupne radne zadatke, kao i vreme kada ih obavljate. Sami ste svoj gazda i imate privilegiju da birate tempo rada, iako je ponekad neophodno da radite i vikendom. Sve vam to pomaže da razvijete osećaj samoodgovornosti pomoću kojeg znate kada je vreme da sebe nagradite odmorom.

Preispitajte sebe o karakteristikama koje imate i da li ste spremni da učite nove stvari. Za preduzetništvo se slobodno može reći da je to način života, a na vama je da li ćete da ga izaberete. Odluka nije laka, ali ako ste spremni na rizik, to je prvi korak na vašem putu preduzetnika. Zašto da vaše ideje ne budu vrednovane na tržištu? Zašto da drugi budu ispred vas? Kada napravite prvi korak drugi će samo biti lakši.

A.V.