Centar za razvoj ideja u saradnji sa Kancelarijom za mlade GO Čukarica organizuje neplaćenu stručnu praksu namenjenu isključivo studentima završnih godina i svršenim studentima visokoškolskih ustanova sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji opštine Čukarice.
Pozivamo vas da se prijavite za treću generaciju praktikanata, a svi praktikanti će tokom prakse proći obuku u okviru matičnog sektora. Praksa traje od 04.maja do 31. jula 2015.godine, a po uspešnom završetku prakse biće im dodeljena potvrda od strane Opštine.

Stručna praksa biće obezbeđena u sledećim sektorima opštine Čukarica:

  • Ekonomija
  • Pravo
  • Arhitektura
  • Građevinarstvo
  • Političke nauke
Prijave traju do 19. aprila 2015. godine do 23:59. Sve naknadne prijave neće biti uzete u razmatranje.
Sva pitanja možete postaviti na email: czr.nvo@gmail.com
Pre popunjavanja ovog formulara potrebno je da na mail czr.nvo@gmail.com pošaljete CV sa slikom. Kada šaljete molimo da u nazivu fajla stavite ime i prezime (SUBJEKAT : PRAKSA ČUKARICA). CV slati u doc, docx ili PDF.

Napomena: Radno iskustvo nije neophodno i neće biti presudno u procesu selekcije kandidata.