Tribina „Trenutno stanje akvatičnih ekosistema širom planete i u Srbiji “ održala se u četvrtak, 22. marta, kako bismo obeležili “Svetski dan voda”, sa početkom u 18 časova, u Javnom akvarijumu i tropikarijumugrada Beograda.

Govornici su  bili student doktorskih studija Biološkog fakulteta, Marija Pećić, predstavnik Zavoda za zaštitu prirode Srbije, dr Nenad Sekulić i dr Rastko Ajtić, i moderator, master ekolog, Mina Antušević.🌊🌍


Cilj tribine je  da se osvrnemo na stanje akvatičnih ekosistema širom sveta kao i u Srbiji. Govornici su nam predstavili njihov stav po pitanju akvatičnih ekosistema, ugroženost biodiverziteta kao i mera zaštite preduzetih kako kod nas tako i u svetu. Nakon tribine posetiocima je omogućena tura kroz Javni akvarijum i tropikarijum.