Prva “Zelena tačka” u Prvoj beogradskoj gimnaziji.

Kao vid ekološke borbe Centar za razvoj ideja počinje da sprovodi niz akcija pod zajedničkim imenom “Zelena tačka”, sa ciljem da podigne svest o značaju zaštite i očuvanja životne sredine.

Prva u nizu akcija biće sprovedena u saradnji sa Prvom beogradskom gimnazijom. U prostorijama škole 11.06.2016. biće organizovano edukativno predavanje o pojmu i značaju reciklaže. Učenici škole biće upoznati sa mogućnostima za očuvanje životne sredine uz pomoć redukovanja otpada, selekcije otpada i reciklaže. Takođe, uz kreativnu upotrebu otpada učestvovaće u uređenju i ozelenjavanju školskog dvorišta, a sproveće i akciju podele biorazgradivih cegera u blizini škole u cilju podizanja svesti stanovništva o značaju ekologije.

Zahvaljujemo se Prvoj beogradskoj gimnaziji na prepoznavanju značaja ovakvih akcija, kao i Biološkoj I Likovnoj sekciji škole.