Zelena tačka je projekat koji obuhvata radionice iz oblasti zaštite životne sredine sa osvrtom na pojedine probleme sa kojima se danas susrećemo. Teme su se do sada ticale ponovne upotrebe otpada i smanjenja upotrebe plastike.

Do sada su edukacije održane u Prvoj beogradskoj gimnaziji u junu 2016. godine i Gimnaziji Patrijarh Pavle u novembru 2016. godine. U sklopu predavanja, održane su radionice “Nema plastike, nema problema” kako bi se mladi uključili, a i zainteresovali da stečeno znanje primene u praksi.

 Radionica “Nema plastike, nema problema”

Ekološka radionica “Nema plastike, nema problema”, kao deo projekta “Zelena tačka”, održana je 4.novembra u gimnaziji “Patrijarh Pavle”.

Sa učenicima se razgovaralo o problemu prekomernih plastičnih kesa i drugih proizvoda od plastike kroz igru asocijacija uz pomoć “Pictionery” metode. Najboljima u igri dodeljeni su biorazgradivi cegeri, kojima se podstiče smanjenje upotrebe plastičnih kesa. Pojedini učenici doprineli su radionici pisanjem priča na temu reciklaže I zaštite životne sredine.

Glavni utisak dana jeste da ne samo što je igra kao metod učenja bila krajnje uspešna I da je dodatno zainteresovala učenike da se angažuju povodom ove kompleksne teme, već se pokazalo I da učenici imaju solidno predznanje o ekološkim problemima, što je doprinelo konstruktivnosti same radionice.

“Zelena tačka” je projekat Centra za razvoj ideja koji se bavi edukacijom mladih o zaštiti životne sredine.

Sačuvajmo prirodu!

Centar za razvoj ideja zajedno sa učenicima i profesorima Prve beogradske gimnazije sproveo je, u subotu, 11. juna, akciju pod nazivom Zelena tačka. Slogan “Sačuvajmo prirodu” poslužio je da učenicima objasni važnost postupanja sa otpadom. Kao jedan od načina, objasnili smo značaj reciklaže za očuvanje životne sredine uz čuvanje prirodnih-sirovinskih resursa, energije kao i doprinos smanjenju deponija i degradacije tla.

Učenici su kroz konkretne primere i poruke naučili kako da selektuju otpad, gde postoje mesta za odlaganje reciklažnog otpada i kako mogu da redukuju stvaranje otpada.  Nadamo se da će svoje znanje preneti i na ljude iz svoje bliže okoline, uz poruku i poklon biorazgradivih eko-cegera za kupovinu, koji prosečno godišnje uštede i do 288 kesa.Svojom kreativnošću doprineli su  uređenju školskog dvorišta kroz kreativnu upotrebu otpada, oslikavanjem automobilskih guma, koje se ne razgrađuju u prirodi. Od starih guma napravljene su male cvetne oaze.

Tokom letnjeg raspusta radimo na novim idejama,  sa nestrpljenjem isčekujemo septembar  i radujemo se daljoj saradnji i akcijama.