projekti_ekologija

Putovanje kroz cirkularno znanje

Projekat se bavi edukacijom mladih u oblasti cirkularne ekonomije i realizuje se u saradnji sa Udruženjem SREDINA. Koncipiran je tako da se kroz tematske radionice u tri osnovne i tri srednje škole učenici upoznaju sa materijom koja je među najaktuelnijm temama u Evropi.

Cirkularna ekonomija bazira se na upotrebi i ponovnoj upotrebi prirodnih resursa na […]

Autor |7. April, 2018.|projekti_ekologija|

Ekozona

Članovi tima za ekologiju uključeni su u organizovanje projekata i akcija iz oblasti zaštite životne sredine i reciklaže, u edukaciju mladih o mogućnostima korišćenja obnovljivih izvora energije i podsticanje na odgovorno ponašanje prema okruženju. Na ovaj način, mi podstičemo naše članove da upotrebe svoje znanje i kreativnost u svrhu očuvanja naše planete. Kao jedan od […]

Autor |10. September, 2014.|projekti_ekologija|

Eko edukacije

Cilj svih predavanja i radionica koje održavamo u osnovnim i srednjim školama, jeste da učenicima približimo ekologije kao pojam i da ih podstaknemo da razmišljaju o očuvanju naše planete, kao i da imaju u vidu makar sitne korake koje mogu da načine kako bi pomogli održivi razvoj.

 Uvodni čas o cirkularnoj ekonomiji

Ciklus predavanja „Uvodni čas o […]

Autor |10. September, 2014.|projekti_ekologija|

Eko tribine

Naše tribine bave se zanemarenim ekološkim temama u našem društvu. Ne samo što im je cilj da edukuju o bitnim pojmovima od kojih zavisi opstanak naše planete, već skreće pažnju na predrasude i pokušavaju da daju odgovor na pitanje – šta dalje?

 Veče ekomentaraca “Priroda govori”

Veče ekoloških kratkometražnih dokumentaraca “Priroda govori” održalo se u avgustu 2017.godine […]

Autor |10. September, 2014.|projekti_ekologija|

Zelena tačka

Zelena tačka je projekat koji obuhvata radionice iz oblasti zaštite životne sredine sa osvrtom na pojedine probleme sa kojima se danas susrećemo. Teme su se do sada ticale ponovne upotrebe otpada i smanjenja upotrebe plastike.

Do sada su edukacije održane u Prvoj beogradskoj gimnaziji u junu 2016. godine i Gimnaziji Patrijarh Pavle u novembru 2016. godine. […]

Autor |10. September, 2014.|projekti_ekologija|

Potraga za beogradskim blagom

Radionica „Potraga za beogradskim blagom“ održana je u septembru 2016.godine na Velikom ratnom ostrvu. Zajedno sa učenicima Prve beogradske gimnazije, članovi našeg udruženja su se upoznali sa prirodnim bogatstvima, kao i specifičnom istorijom nastanka ostrva, kroz mapiranje objekata i određivanje geografskih koordinata.

Istraživanje flore i faune ostrva, koje je trajalo oko tri sata, bila je fokusirano, […]

Autor |10. September, 2014.|projekti_ekologija|

Eko Barajevo

Eko Barajevo je projekat koji se održao u toku aprila i maja 2016.godine u saradnji sa sa udruženjem “Deca Barajeva” i uz podršku GO Barajevo.  Cilj je bio edukacija učenika osnovnih škola o značaju zaštite životne sredine i ekologije.  

Cilj projekta je edukacija učenika osnovnih škola sa teritorije opštine Barajevo o značaju zaštite životne sredine […]

Autor |10. September, 2014.|projekti_ekologija|